Montáž ťažných zariadení
Montáž s certifikátom. Tu si viete vypočítať cenu zariadenia. Vybratím elektroniky a montáže máte cenu, doporučujeme si preveriť telefonicky kompatibilitu a dostupnosť.

Pripájací konektor 7 pólový a 13 pólový. Alebo 13 pólový pre karavan.

Skrutkové prevedenie a bajonetové prevedenie.Tažné

Vyhladanie ťažného podla vozidla


Pre výpočet inštalácie pre Vaše vozidlo vyberte prevedenie (kliknutím na obrázok) :


O produktochSlovenské spájacie ťažné zariadenie s guľou ISO 50 pre všetky typy osobných, úžitkových a nákladných motorových vozidiel s najkvalitnejšou povrchovou úpravou na trhu - zinku sa nevyrovná žiadna farba! Každé ťažné zariadenie je konštruované a vyrábané pomocou moderných technológií v súlade s národnými a medzinárodnými normami a smernicami ako ISO 9001:2008, EHK 55, (94/20/ES) .

Všetky naše ťažné zariadenia sú schválené ako E27, (e27) alebo 27MD.

Ťažné zariadenia sú vyrábané v dvoch prevedeniach, ktoré sa líšia spôsobom odnímania spojovacej gule:

Výber upevneniaSkrutkové prevedenie - prevedenie A

Jedná sa o spôsob odnímania spojovacej gule, pri ktorom je potrebné použiť príslušné náradie (vidlicový alebo prstencový kľúč). Toto prevedenie je predovšetkým vhodné pre menej náročných užívateľov, ktorí predpokladajú, že spojovaciu guľu budú odnímať menej často.

Bajonetové prevedenie - prevedenie C

Toto prevedenie je určené pre náročnejších užívateľov. Pri odnímaní spojovacej gule nie je potrebné použiť žiadne náradie. Prevedenie je známe tiež pod názvom "bajonet" resp. "bajonetové odnímanie." Princíp odnímania spojovacej gule pri prevedení "C" je unikátom európskych rozmerov (konštrukčné prevedenie aj spôsob výroby) a je našim chráneným duševným vlastníctvom.
V porovnaní s konkurenčnými produktami na trhu má naše "bajonetové odnímanie" niekoľko nesporných výhod, a to:
veľmi jednoduchá a ľahká manipulácia s minimálnymi nárokmi na fyzickú a technickú zdatnosť užívateľa - manipuláciu zvládnu aj deti, pri odnímaní a spätnom zakladaní nie je potrebné použiť rukavice – pred priemyselným tukom Vás chráni sada gumových krytov a praktické puzdro, spolu so spojovacou guľou sa súčasne odnímajú všetky spojovacie prvky (nezostávajú na vozidle) a teda nie sú ďalej zbytočne vystavované poveternostným vplyvom, čo rapídne predlžuje životnosť a takisto výrazne prispieva k bezpečnosti počas prevádzky – na vozidle zostáva len samotný držiak s otvorom, ktorý neobsahuje žiadne citlivé časti a okrem toho sa vodotesne uzavrie gumovými krytmi (ak by aj napriek všetkému došlo, k vnútornému znečisteniu držiaka, je možné tento bez problémov vyčistiť, keďže otvor v ňom je priechodzí)
uchytenie spojovacej gule na vozidle zabezpečujú až 3 bezpečnostné prvky, najexponovanejšie časti sú adekvátne tepelne spracované (vákuovo kalené).
Naše "bajonetové odnímanie" je konštrukčne vyriešené takým spôsobom, že pri náhodnom zlyhaní niektorého s bezpečnostných prvkov (čo by mohlo nastať v prípade skrytých vád v materiáli, nesprávnym použitím a pod.) zostane spojovacia guľa uchytená v držiaku. K spontánnemu uvoľneniu spojovacej gule nedôjde ani pri zlyhaní dvoch bezpečnostných prvkov súčasne.


Výber elektroinštalácie7 PIN - Elektroinštalácia zklad pre staršie vozidlá


Elektroinštalácia so 7 kolíkovou / pólovou zásuvkou, pre
vozidlá bez can zbernice. Pre staršie automobily.


7 PIN - Elektroinštalácia s modulom pre can vozidlá


Elektroinštalácia so 7 kolíkovou / pólovou zásuvkou, pre
vozidlá s can zbernicou. Signalizácia vadnej žiarovky.


13/8 PIN - Elektroinštalácia s modulom pre can vozidlá


Elektroinštalácia so 13 kolíkovou / pólovou zásuvkou, pre
vozidlá s can zbernicou, trailer, nosič. Signalizácia vadnej žiarovky.


13 PIN - Elektroinštalácia s modulom pre can vozidlá


Elektroinštalácia so 13 kolíkovou / pólovou zásuvkou, pre
vozidlá s can zbernicou, karavan, nosič. Signalizácia vadnej žiarovky.


Povrchová úpravaZinku sa nevyrovná žiadna farba!Vďaka špeciálnym technológiám povrchovej úpravy ťažných zariadení GALIA je chránený aj podvozok automobilu. Je eliminované riziko vzniku tzv. ohnísk korózie a teda nedochádza ku korodovaniu podvozku od ťažného zariadenia ako tomu býva pri ťažných zariadeniach s povrchovou úpravou farebným náterom alebo nástrekom.

Zinkovanie sa využíva napríklad pri povrchovej úprave karosérií áut takmer každého výrobcu.

Žiarové zinkovanie je špeciálna technika pokovania ponorom. Zinok vytvára pevný a nepriepustný povlak s dlhodobou životnosťou, ktorý chrání oceľ aj elektrochemicky. Na rozdiel od iných povrchových úprav nevzniká len povlak na oceli, ale vytvára sa intermetalická fáza železa a zinku s vysokou tvrdosťou a odolnosťou proti oteru. Hrúbka vytvorenej vrstvy sa obvykle pohybuje medzi 50 - 190 mikrometrami v závislosti na teplote zinkovania, dĺžke ponoru, hrúbke pokovovaného dielu, obsahu kremíka, fosforu a iných sprievodných a legujúcich prvkov v oceli.

Galvanické zinkovanie je elektrolytické vylučovanie zinku a má využitie najmä pri ochrane ocele a liatiny pred atmosferickou koróziou. Zinkové povlaky veľmi dobre odolávajú vonkajším atmosféram, ktoré sú znečistené oxidom siričitým. Korózna odolnosť zinkových povlakov sa zvyšuje chromátovaním, čím sa nielenže zlepšuje vzhľad povlaku, ale sa aj oddaľuje vznik prvých koróznych splodín zinku.