98011

adaptér otvárania dvier pre ústredne Panasonic

66

49002

návestné svetlo, signalizácia s 2 LED, signalizácia požiaru.

0.8