18018

Na sklade

bnc pre lisovaný spoj

45

20953

Na sklade

PL konektor UHF, pripojením TWIST ON. (oblankovať kábel a natočiť) Určené napríklad pre vysielačky.

2.45

18999

Na sklade

BNC uhlové, používa sa napríklad pri urovnaný vývodov na DVR pre nedostatok miesta v skrinke RACK,...

1.35

55076

1.25

74227

Na sklade

BNC zastrčka prechodom na f konektor. Použitie: kamerové systémy, video signál, antény.

1.2