Náhrada nie je špecifikovaná, možnosť vyžiadania náhradného produktu.

Požiadavka pecifikácie náhradný produkt :